Internationellt symposium om inlärning och hjärnan för femte året i rad

För femte året i rad så hölls AMBLE symposiet i Göteborg.

Under två dagar i maj så hölls många intressanta föreläsningar kring barns språkutveckling, läsförståelse och vokabulär. Nästa 300 personer deltog under dagarna och lyssnade till både internationella och nationella föreläsare. AMBLE symposiet sponsrades av Sten A Olssons stiftelse för forskning och Vetenskapsrådet.

samman foto

Här kan ni ta del av sammanfattningar på svenska av de föredrag som gavs av de olika föreläsarna under AMBLE symposiet i maj 2017. Klicka på namnet så laddas en pdf-fil upp.

Victoria Southgate

Pekka Niemi

Esther Geva

Lars Nyberg

Bert Jonsson

Charles Hulme

Barbara Sarnecka

Silke Göbel

Arne Lervåg

Duncan Astle