Internationellt symposium om inlärning och hjärnan för fjärde året i rad

För fjärde året i rad så hölls AMBLE symposiet i Göteborg.

Under två dagar i maj så hölls många intressanta föreläsningar kring barns språkutveckling, läsförståelse och vokabulär. Nästa 300 personer deltog under dagarna och lyssnade till både internationella och nationella föreläsare. AMBLE symposiet sponsrades av Sten A Olssons stiftelse för forskning och Vetenskapsrådet.

AMBLE 2016

Här kan ni ta del av sammanfattningar på svenska av de föredrag som gavs av de olika föreläsarna under AMBLE symposiet i maj 2016. Klicka på namnet så laddas en pdf-fil upp.

Philip Zelazo

Terezinha Nunes

Pekka Räsänen

Jan-Eric Gustafsson

Nancy Jordan

Catherine Snow

Courtenay Norbury

Marketa Caravolas

Ola Helenius

Erland Hjelmquist