Internationellt symposium om inlärning och hjärnan för tredje året i rad

För tredje året i rad så hölls AMBLE symposiet i Göteborg.

Symposiet innehöll många intressanta föreläsningar kring barns språkutveckling, läsförståelse och vokabulär. Vidare så presenterades även AMBLES egna forskningsprojekt. Symposiet var finansierat av Sten A Olssons stiftelse för forskning samt Vetenskapsrådet.

Här kan ni ta del av sammanfattningar på svenska av de föredrag som gavs av de olika föreläsarna under AMBLE symposiet i maj 2015. Klicka på namnet så laddas en pdf-fil upp.

Elena Grigorenko

Hellmuth Obrig

Margaret McKeown

Minna Torppa

Thomas Dresler

Monica Melby-Lervåg

Rafael Núñez

Claire Hughes

Ulrika Wolff