Sagt om symposiet 2013

Vi tackar för den feedback vi fick från deltagarna efter symposiet och visar här upp ett axplock av kommentarerna:

…Jag har inte ord att sammanfatta mina dagar med er!=) Ett fantastiskt program och jag lämnade Göteborg fylld av nya tankar. Känns också väldigt bra at få ta del av föreläsningarna i en översatt version. Kan inte säga något negativt. Jag hoppas även att jag finns kvar i era maillistor om det i framtiden kommer fler liknande dagar. Ännu en gång, stort tack till alla er som gjort dessa dagar möjliga!…

…Härligt med ett så rikt schema med välkända och duktiga föreläsare, bra upplägg och tid för nya trevliga möten! Tack för bra och givande dagar i Göteborg! Vi upplevde att allt var väl organiserat (från planering längd på föreläsningar till lyxig fika!) och att föreläsningarna höll en hög nivå. Diskussionerna låg ju sist på dagen, vilket är förståeligt, men tyvärr var många åhörare tvungna att gå tidigare. Kanske kunde man förlägga en diskussion som start på dag två, för att dessutom få en repetition? Fantastiskt trevlig lokal att sitta i, men ljudkvaliteten var tyvärr lite varierande. Återigen, tack för ett bra symposium. Vi ser gärna ett symposium med mer fokus på intervention i framtiden…

…Bra organisation där schemat följdes på ett bra sätt. Gott fika! Fiona Duff, Kate Nation, Stephanie Carlson och Brian Butterworth gav mig otroligt mycket. De var tydliga i sina föreläsningar med bra förtydligande material. Mycket intressant att få ta del av aktuella studier inom de aktuella områdena. Jag fick med mycket att använda inom mitt yrkesområde som läs- och skrivutvecklare. Föreläsningskopior av powerpoints hade förstärkt föreläsningarnas innehåll…

…Det är jag som ska tacka för ett väldigt bra symposium. Jag kände mig glad och upplyft när jag gick hem igår från den sista föreläsningen. Tänk att få lyssna på föreläsare som man tidigare bara haft i sina källförteckningar!! Tack än en gång. Jag kommer att bevaka era föreläsningar i framtiden!…

…Stort tack för två verkligt intressanta dagar. Jag var där med mina kollegor, vi arbetar alla som utvecklare på en kommunövergripande nivå. Vi hade stor behållning av symposiet. Föreläsningarna var verkligen intressanta att lyssna till. Mycket lärorikt. Vi tyckte vi fick ta del av olika perspektiv och teorier inom området läsning, matematik och hjärnans utveckling. Utmärkt med en moderator som “håller samman och knyter ihop”. Bra att vi kunde lämna in frågor till paneldebatten. Dagarna var välorganiserade. Det var en bra mix med föreläsningar och pauser. Ni var noga med att hålla på tiderna vilket gjorde att allt flöt på. God fika på fm och em. Lagom lång lunchrast. Dessvärre blev vi lite trötta på slutet…

…Jag vill tacka för två dagar som gav väldigt mycket. Känns lyxigt att få träffa forskare som fördjupar sig de områden man jobbar med till vardags (läsning, matematik). Föreläsningarna gav påfyllnad och också inspiration till det fortsatta arbetet. Fantastiskt att bli bjuden på allt, även fika (både kaffe, dricka, smörgåsar, kaffedoppa och goda frukter). Jag tyckte allt var mycket välorganiserat och kan inte komma på något som skulle kunna förbättras. Aulan (föreläsningssalen) förmedlar kunskap och forskning …

…Jag är mycket nöjd med symposiet och kommer gärna tillbaka. Det är otroligt viktigt att den pedagogiska forskningen samverkar med medicin och psykologi så att vi ser hela människan. Det var spännande att få ta del av aktuell forskning direkt från källan så här. På min skola kommer vi att diskutera förändringar, bl a kring screeningar, som är direkt inspirerade av föreläsningarna… 

…Jag kan ge feedback på att jag upplever att de forskare som var inbjudna till symposiet erbjöd föreläsningar med spännande vinklingar kopplat till samma område. Jag upplever att det blev en bredd i hur man kan tänka kring detta komplexa område. Jag uppskattade verkligen samtliga föreläsningar!…