Inlärning och hjärnans utveckling i fokus på internationellt symposium

Hjärnans utveckling, pedagogik och psykologi stod i fokus när forskare och lärare träffades på Göteborgs universitet den 14-15 maj för symposiet Reading, Mathematics and the Developing Brain.

AMBLE:s tvådagarssymposium handlade om hur forskningsrön inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap kan användas i klassrummet för att stärka yngre elevers kunskaper i läsning och matematik.
Åtta föreläsare från Storbritannien, Finland, USA och Sverige tog till exempel upp hur barns förmåga till självkontroll, uppmärksamhet och minne påverkar hur de klarar sig i skolan. Ett annat ämne var hur elever med dyslexi hanterar matematiska problem.

Symposiet, som arrangerades av den tvärvetenskapliga forskargruppen AMBLE (Area for Mind, Brain, Learning and Environment), lockade 300 deltagare, främst pedagoger och forskare.
Det blev givande dagar när forskare och lärare fick chans att utbyta tankar och erfarenheter. I och med denna satsning har man nu börjat bygga en plattform om lärande ur en mängd perspektiv. Nya rön om hur människor påverkas av stress, hur lärande och minnet fungerar och hur barns hjärnor utvecklas ger inspiration till hur undervisning i skolan kan utformas i framtiden. Sammanfattningar av varje föredrag har gjorts här nedan för den som vill läsa mer.

Symposiet som hölls på engelska var finansierat av Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Det allra första som sades under seminariet var just att se till helheten och utgå från den.
– Vi har hittills fokuserat på delar av personen istället för att se hela människan, sade Vetenskapsrådets sekreterare Elisabeth Nihlfors då hon öppnade AMBLE-symposiet på tisdagsmorgonen. Hon tipsade även om Visualiseringscentrum i Norrköping och deras webbsida (www.visualiseringscenter.se).
– Där kan barnen gå tillbaka i historien, de kan se och testa handfast på ett sätt som motiverar dem. Jag tror att hjärnan gillar det – motivation och ”hands on”.

Både tisdagen och onsdagen avrundades med att föreläsarna tog plats på scen för en paneldiskussion med publiken. Här kan du läsa mer om några av de frågor som framfördes från åhörarplats på både tisdagen och onsdagen. Slutdiskussionerna kretsade mycket kring hur personal i förskolor och skolor kan se vilka barn som behöver mest hjälp. Och att det aldrig är för sent att förbättra sina färdigheter, de kan övas upp. Samtliga åtta föreläsare verkade vara ganska eniga om att det handlar om komplexa frågor. Utbildning är komplext.
Läs gärna även lite av den feedback vi fick från deltagarna efteråt.

Här kan ni ta del av sammanfattningar på svenska av de föredrag som gavs av de olika föreläsarna under AMBLE symposiet i maj 2013. Klicka på namnet så laddas en pdf-fil upp.

Fiona Duff, Oxford

Kate Nation, Oxford

Pekka Niemi, Turku

Francisco Lacerda, Stockholm

Stephanie Carlson, Minnesota

Brian Butterworth, London

Lars Nyberg, Umeå

Courtenay Norbury, London

Text: Monica Havström och Lisbeth Hedberg